Начини на плащане

Пазаруването в shop.cabinsystem.com е направено удобно за нашите клиенти.

При закупуване на стоки за обзавеждане на баня Ви предоставяме следния начин

на плащане:


По банков път (авансово плащане)

Може да направите банков превод към сметката на Кабин Систем Груп ЕООД

Титуляр: Кабин Систем Груп ЕООД

IBAN: BG90BPBI81701724011556

BIC: BPBIBGSF

Пощенска банка

Поръчката няма да бъде изпратена преди да бъде получен превода.

За основание на плащането, моля запишете номера на поръчката.